-Käräjäoikeus on antanut päätöksensä kanteluun jossa lääkäriä syytettiin hoitovirheestä ja kuolemantuottamuksesta. Potilas menehtyi yksinkertaisessa isovarpaan amputointi leikkauksessa. Syyttäjän mielestä kuolema olisi ollut helposti vältettävissä. Leikkaavaa lääkäriä vastaan nostetun syytteen mukaan potilaan hyvinvoinnin kannalta on tehty virhearvioita jotka ovat johtaneet potilaan menehtymiseen. Juttu päättyyi pitkän taistelun jälkeen lopulta puolustuksen voittoon. Oikeus katsoi että vaikka lääkärin toimintaa voikin pitää tietyllä tavalla epäeettisenä, ei potilaslaista löydy minkäänlaista viitettä siihen että lääkärin olisi pitänyt ilmoittaa ennalta potilaalle amputaation suorittamisesta isovarpaasta ylöspäin eikä alaspäin. Jäljelle jäänyt varvas tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikulut. Myös Kela on ilmoittanut leikkaavansa sairauspäivärahaa yhtä paljon kuin ihmistäkin eli yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia.

-Poliisi ja tulli ilmoittavat uusimmassa selonteossaan nuuskan salakuljetuksen siirtyneen huomattavasti ammattimaisempaan suuntaan. Ruotsin puolelta tuotu veroton tupakkatuote asettaa raja-asemille täysin uudenlaiset haasteet kun perinteiset kätköpaikat eli vararenkaan kolo, hanskalokero tai kaverin sylissä oleva säästökuopan muovipussi ovat eläneet jo aikansa ohi. Ammattirikollisilta ja huumekuriireilta kopioitu salakuljetustaktiikka käyttää hyväksi ihmiskehoa kätkönä, mutta vatsalaukun sijaan nuuska kuljetetaan rajanylityspaikalta Suomen puolelle ylähuuleen kätkettynä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on erittäin huolissaan tilanteista joissa ihmisiä, eteläsuomalaisia eli heikompaa ainesta, käytetään niin kutsuttuina "muuleina". Myös muutamat harvinaisemmat salakuljetusyritykset jossa lainausmerkit on jätetty pois huolestuttavat eläinsuojelujärjestöjä.

-Ihmissusien tutkimuksessa on saatu yllättävä käänne. Tutkijaryhmän mukaan ollaan koko ajan oltu oikeilla jäljillä, mutta arvoitusta on yritetty ratkaista täysin väärästä näkökulmasta. Uusimman tiedon perusteella kyseessä ei olekaan ihmissusi, vaan ennemminkin nelijalkainen susi-ihminen, joka täydenkuun puuttuessa taivaalta pudottaa karvansa, nousee takajaloilleen ja lähtee aamulla töihin. Väittämää tukee se fakta että kun harmautta ei enää löydy kiiltävästä karvapeitteestä vaan pelkästään rutiinimaisesta arjesta, moni kokee töihin lähtemisen ajoittain niin stressaavana että katsoo paremmaksi kiinnittyä käsiraudoilla patteriin ja ulvoa.

-Uusimman tutkimuksen mukaan psykopaattiset taipumukset ovat yleisiä johtotasolla työelämässä. Psykopaattisia piirteitä omaava henkilö osaa keskittyä yritysmaailman raadollisuuteen paremmin kuin ihminen jolla tunteet saattavat tulla tuloksen tielle. Tietynlainen inhimillisyys on osana kaikkia elämänaloja ja moni kokeekin johtajan työssä haasteelliseksi juuri oman arvomaailman ja voiton tavoittelun kohtaamisen. Psykopaattisia taipumuksia omaavalle ihmiselle tämä vuoropuhelu on selkeämpi. Tutkimuksessa seurattiin vuoden ajan talousvaikeuksissa rämpivää ruotsalaista metsä- ja puutarhakoneita valmistavaa Husqvarnaa. Tässä ajassa yrityksen tulos tuplaantui, tuotantokulut puolitettiin ja työntekijöissä pakokauhua herättänyt velkaantuminen saatiin katkaistua keskeltä poikki kun toimitusjohtajaksi valittiin brutaaleihinkin leikkauksiin tottunut Texasilainen moottorisaha-asiantuntija Ed Gein. Vaikka hänen toimintatapojaan pidetäänkin kylmänä ja epäinhimillisenä, parsii hän kuitenkin liikevaihdon puolesta yhtiölle jokaisella osavuosikatsauksella uudet kasvot joita sijoittajien on turha yrittää juosta karkuun.